กรงสุนัขพันธุ์เล็ก Basic Cage
กรงสุนัขขนาด
(2แสลท)เหมาะสำหรับเลี้ยงสุนัขพันธุ์ขนาดเล็ก
รายละเอียดกรงสุนัข  
กรงสุนัขพันธุ์เล็ก Basic Cage
กรงสุนัขขนาด
(4แสลทแบ่ง3ตอน)เหมาะสำหรับเลี้ยงสุนัขพันธุ์ขนาดเล็ก
รายละเอียดกรงสุนัข  
 
Product

กรงสุนัขรุ่นมาตราฐาน

กรงสุนัข

กรงสุนัขแบบที่ 1
ขนาด 65 x 105 x 80
(2 แสลท)


กรงสุนัข

กรงสุนัขแบบที่ 2
ขนาด 95 x 105 x 90
(3 แสลท)


กรงสุนัข

กรงสุนัขแบบที่ 3
ขนาด 105 x 130 x 100
(4 แสลท มีช่องให้อาหาร)


กรงสุนัข

กรงสุนัขแบบที่ 4
ขนาด 105 x 160 x 110
(5 แสลท มีช่องให้อาหาร)


กรงสุนัข

กรงสุนัขแบบที่ 5
ขนาด 105 x 190 x 110
(6 แสลท 2 ประตู มีช่องให้อาหาร)


กรงสุนัข

กรงสุนัขแบบที่ 6
ขนาด 125 x 160 x 120
(6 แสลท มีช่องให้อาหาร พัดลม)


กรงสุนัข

กรงสุนัขแบบที่ 7
ขนาด 125 x 205 x 130
(8 แสลท 2 ประตู มีช่องให้อาหาร)


กรงสุนัข

กรงสุนัขแบบที่ 8
ขนาด 65 x 205 x 80
(แบ่ง 3 กรงย่อย 3 ประตู)


กรงมาตรฐานครบชุด

กรงครบชุด แบบที่1 ขนาด 65x105x80cm

กรงครบชุด แบบที่2 ขนาด 95x105x90cm

กรงครบชุด แบบที่3 ขนาด 105x130x100cm

กรงครบชุด แบบที่4 ขนาด 105x160x110cm

กรงครบชุด แบบที่5 ขนาด 105x190x110cm

กรงครบชุด แบบที่8 ขนาด 65x205x80cm

 

กรงสุนัขรุ่นประหยัด

กรงสุนัขรุ่นประหยัด

กรงสุนัขรุ่นประหยัด KT00
ขนาด 55x80x60
(มีถาดรองพลาสติก)

กรงสุนัขรุ่นประหยัด

กรงสุนัขรุ่นประหยัด KT01
ขนาด 66x94x70
(มีถาดรองพลาสติก)

กรงสุนัขรุ่นประหยัด

กรงสุนัขรุ่นประหยัด KT02
ขนาด 66x105x80
(2 แสลท)

กรงสุนัขรุ่นประหยัด

กรงสุนัขรุ่นประหยัด KT03
ขนาด 95 x 105 x 90
(3 แสลท )

กรงสุนัขรุ่นประหยัด

กรงสุนัขรุ่นประหยัด KT04
ขนาด 105 x 128 x 100
(4 แสลท )

 

กรงนก

กรงนก
-

กรงแมว

   

 

 

หลากหลายความรู้สึกและการยอมรับในผลิตภัณฑ์ กรงสุนัข ทำให้เรามีวันนี้