กรงแมวขนาด ลึก105 x ยาว130 x สูง180 มี2ประตู

มีชั้นกระโดด 3 ชิ้น เป็นวัสดุไม้อัดยางแบบหนา และสามารถปรับระดับได