กรงถาวร กรงสุนัขคุณภาพ กรงสุนัขสำหรับเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กหรือสุนัขพันธุ์ขนาดกลาง
กรงสุนัขขนาด 95 x 105 x 90 (3 แสลท)
เป็นกรงสุนัขขนาดเล็กเหมาะสำหรับเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กรวมกัน 2-3 ตัว หรือสุนัขพันธุ์ขนาดกลาง เช่น
ไทยหลังอาน ไทยบางแก้ว บลูด็อก เฟรนบลูด็อก แจ็ครัสเซล บาเซนจิ บีเกิ้ล มินิเจอร์ชเนาเซอร์