กรงนกขนาด ลึก65 xยาว95xสูง205

เหมาะสำหรับนกสายพันธุ์เล็ก