กรงถาวร กรงสุนัขคุณภาพ กรงสุนัขขนาดใหญ่
กรงสุนัขขนาด 105 x 160 x 110 (5 แสลท มีช่องให้อาหาร)
เป็นกรงสุนัขขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่ เช่น โกลเด้นรีทีฟเวอร์ ร็อตไวเลอร์ สาบนาดอร์รีทีฟเวอร์ เยอรมันเชฟเพอด