กรงถาวร กรงสุนัขคุณภาพ กรงสุนัขขนาดใหญ่
กรงสุนัขขนาด 105 x 190 x 110 (6 แสลท 2 ประตู มีช่องให้อาหาร)
เป็นกรงสุนัขขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 กรงย่อยโดยใช้ตระแกรงแบ่งครึ่ง เหมาะสำหรับสุนัขพันธุ์ใหญ่เพศเมีย ที่ผสมพันธุ์แล้ว เพื่อที่จะบังคับไม่ให้สุนัขเคลื่อนไหวไปมาได้มาก เพื่อป้องกันการแท้งของสุนัข แต่ถ้าถอดตะแกรงแบ่งครึ่งออกจะทำให้กรงมีพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่ได้