กรงถาวร กรงสุนัขคุณภาพ กรงสุนัขขนาดเล็กแต่ยาว
กรงสุนัขขนาด 65 x 205 x 80 (แบ่ง 3 กรงย่อย 3 ประตู)
เป็นกรงสุนัขขนาดเล็กแต่ยาว แบ่งออกเป็น 3 กรงย่อย เหมาะสำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก เช่น ชิสุห์ พุดเดิ้ล ปั๊ก ปอมเมอเรเนียน กรงรุ่นนี้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีประตูถึง 3 ประตูที่สามารถเปิดได้กว้าง เหมาะสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัข ร้านกรูมมิ่ง สถานพยาบาลสัตว์หรือผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กหลายตัว และสามารถนำกรงรุ่นนี้มาซ้อนเป็น 2 ชั้นได้